Steun EQuality

Stichting EQuality is een initiatief van een enthousiaste, gedreven groep mensen. Samen zetten wij ons in om het doel van de stichting te realiseren. Voor de evenementen en activiteiten die EQuality organiseert om gelijkheid onder de aandacht te brengen, zijn wij afhankelijk van samenwerkingsverbanden en steun van anderen!

Je kunt stichting EQuality op verschillende manieren steunen:

Sponsoring in natura

Zie je voor jezelf een mogelijkheid je diensten, ideeën of goederen te combineren met de doelen en activiteiten van EQuality? Of zie je een mogelijkheid een samenwerking aan te gaan met EQuality? Neem dan contact met ons op via info@equalityevents.nl .

Financiële sponsoring

Bedrijven, ondernemers of andere belanghebbenden kunnen EQuality financieel ondersteunen met een bedrag van minimaal € 50,-. Hiermee krijgt jouw logo een plek op onze website onder de pagina ‘Partners’ met een link naar je eigen webpagina.
Voor overige sponsormogelijkheden kun je contact opnemen met ons via info@equalityevents.nl

Donatie

Sta je achter de doelen van EQuality en wil je ons financieel ondersteunen bij het verwezenlijken van onze activiteiten en evenementen? Dan is er de mogelijkheid een bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL94 INGB 0006 3635 65 t.n.v. Stichting EQuality.

Share
Volg EQ:
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Google Plus